Bài đăng

Nhận dạng và phân loại hoa quả trong ảnh màu : Luận văn ThS. Kỹ thuật phần mềm: 60480103

Title: Nhận dạng và phân loại hoa quả trong ảnh màu : Luận văn ThS. Kỹ thuật phần mềm: 60480103Authors: Lê, Thanh Hà, Người hướng dẫn
Trần, Quốc Long, Người hướng dẫn
Nguyễn, Đắc ThànhKeywords: Kỹ thuật phần mềm;Nhận dạng;Phân loại hoa quả trong ảnh màuIssue Date: 2017Publisher: H. : Trường Đại học Công nghệAbstract: Nghiên cứu các phương pháp Học máy truyền thống và phương pháp Học sâu trong lĩnh vực nhận dạng hình ảnh, cụ thể là bài toán nhận dạng, phân loại hoa quả. Cài đặt mô hình huấn luyện mạng nơ-ron tích chập trong Học sâu, Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu ảnh để huấn luyện nhận dạng cho 40 loại quả thường gặp ở Việt Nam và Xây dựng ứng dụng trên smartphone hỗ trợ nhận dạng hoa quả.Description: 59 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54322Appears in Collections:UET - Master Theses

Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của lá cây Lá diễn (Dicliptera chinensis (L.) Nees)

Title: Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của lá cây Lá diễn (Dicliptera chinensis (L.) Nees)Authors: Phạm, Kim ThoaKeywords: Cây Lá diễn (Dicliptera chinensis (L.) Nees);Dược họcIssue Date: 2017Publisher: H. : ĐHQGHN, Khoa Y - DượcAbstract: Xác định được đặc điểm thực vật và xác định được tên khoa học của cây Lá diễn trồng ở huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, đồng thời chiết xuất, phân lập và xác định được cấu trúc của một số hoạt chất phân lập từ cây Lá diễn.Description: 52 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55117Appears in Collections:SMP - Undergraduate Theses

Nghiên cứu mô hình vùng thấm trong thân đê, đập bằng phương pháp điện đa cực cải tiến và Ra đa đất

This paper presents some main results of the theoritical and physical models for seepage area in dams and dikes in conjunction with application of mathematics, Physics and EarthImage 2D software (for the Multi-electrode Resistivity Imaging method), Reflex software (for the Ground Penetrating Radar method). Also, it shows results study of selecting the optimal measuring array from different measuring arrays of the Multi-electrode Resistivity Imaging method for the theoritical and physical model. From those experimetnts, we conclude about effectiveness of applying the Ground Penetrating Radar and Improved Multi-electrode Resistivity Imaging methods with the optimal measuring array to locate and identify the permeable areas, as well as the method used in field trials as applicable.

Title: Nghiên cứu mô hình vùng thấm trong thân đê, đập bằng phương pháp điện đa cực cải tiến và Ra đa đấtAuthors: Vũ, Đức Minh
Đỗ, Anh Chu…

Chữ ký số và ứng dụng trong quản lý văn bản điện tử : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 05

Title: Chữ ký số và ứng dụng trong quản lý văn bản điện tử : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 05Authors: Đoàn, Văn Ban , người hướng dẫn
Phùng, Thị NguyệtKeywords: Chữ ký số, An toàn dữ liệu, Công nghệ thông tin, Văn bản điện tửIssue Date: 2011Publisher: ĐHCNAbstract: 71 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Hệ thống thông tin -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Tổng quan về an toàn thông tin và hệ mã hoá khoá công khai: Giới thiệu cơ sở toán học và một số hệ mã hoá khoá công khai phổ biến như Rabin, Elgmal, RSA - giới thiệu chi tiết về hệ mã hoá khoá công khai RSA về cách mã hoá, giải mã và độ an toàn của thuật t (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42696Appears in Collections:UET - Master Theses

Khai thác các giá trị văn hoá Chăm phục vụ phát triển du lịch tỉnh Ninh Thuận : Luận văn ThS. Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm)

Hình ảnh
Title: Khai thác các giá trị văn hoá Chăm phục vụ phát triển du lịch tỉnh Ninh Thuận : Luận văn ThS. Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm)Authors: Nguyễn, Phạm Hùng, 1958-, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Ngọc Hân, 1985-Keywords: Du lịch, Văn hóa Chăm, Phát triển Du lịch, Ninh ThuậnIssue Date: 2013Publisher: ĐHKHXH&NVAbstract: Luận văn ThS. Du lịch -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35190Appears in Collections:USSH - Master Theses


Đánh giá hiện trạng hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, phân tích nguyên nhân biến động và đề xuất biện pháp bảo vệ : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường (Chương trình đào tạo thí điểm)

Title: Đánh giá hiện trạng hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, phân tích nguyên nhân biến động và đề xuất biện pháp bảo vệ : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường (Chương trình đào tạo thí điểm)Authors: Mai, Đình Yên, người hướng dẫn
Bùi, Ngọc HiếuIssue Date: 2013Publisher: Trung tâm nghiên cứu tài nguyên và môi trườngAbstract: 102 tr. + CD-ROM
Electronic Resources
Luận văn ThS. Môi trường trong phát triển bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm) -- Trung tâm nghiên cứu tài nguyên và môi trường. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34646Appears in Collections:CRES - Master Theses

Nghiên cứu đối chiếu các phương tiện ngữ nghĩa - ngữ dụng bổ trợ trong câu hỏi chính danh tiếng Anh và tiếng Việt : Đề tài NCKH. QN.03.03

Đề tài nêu những vấn đề lý luận chung của việc nghiên cứu đối chiếu các phương tiện ngữ nghĩa - ngữ dụng bổ trợ trong câu hỏi chính danh tiếng Anh và tiếng Việt. Nghiên cứu đối chiếu một số kiểu loại phương tiện biểu đạt thông tin ngữ nghĩa - ngữ dụng bổ trợ liên quan đến vai trò, vị thế của những người tham gia giao tiếp. Nghiên cứu đối chiếu các phương tiện thông tin ngữ nghĩa - ngữ dụng bổ trợ hàm chứa thông tin định hướng trả lời và thông tin về các đặc điểm của cảnh huống trong câu hỏi chính danh tiếng Anh và tiếng Việt

Title: Nghiên cứu đối chiếu các phương tiện ngữ nghĩa - ngữ dụng bổ trợ trong câu hỏi chính danh tiếng Anh và tiếng Việt : Đề tài NCKH. QN.03.03Authors: Võ, Đại Quang
Đào, Thu TrangKeywords: Câu hỏi chính danh, Ngữ nghĩa, Ngữ dụng, Tiếng Anh, Tiếng ViệtIssue Date: 2003Publisher: H. : ĐHQGHNAbstract: Đề tài nêu những vấn đề lý luận chung của việc nghiên cứu đối chiếu các phương tiện ngữ nghĩa - ngữ dụng bổ trợ trong câu hỏi chính danh tiếng Anh và tiếng …